ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΚΔΒΜ 2

Από το 1986, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ», προσφέρει με επιτυχία, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας εκμάθησης ΑΓΓΛΙΚΩΝΓΑΛΛΙΚΩΝ,  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝΡΩΣΙΚΩΝ και ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ. Ακολουθώντας πιστά τις παγκόσμιες εξελίξεις στις μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών, καταφέρνει να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες απόλυτα σχεδιασμένες και εναρμονισμένες, με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (CEFR), δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον που ωφελεί όλους του μαθησιακούς τύπους και προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, ώστε να ικανοποιεί μαθητές και καθηγητές.

Opening Hours

Monday

Πρωί: 10:00-13:00 - Απόγευμα 16:00-21:00

Tuesday

Πρωί: 10:00-13:00 - Απόγευμα 16:00-21:00

Wednesday

Πρωί: 10:00-13:00 - Απόγευμα 16:00-21:00

Thursday

Πρωί: 10:00-13:00 - Απόγευμα 16:00-21:00

Friday

Πρωί: 10:00-13:00 - Απόγευμα 16:00-21:00

Saturday

-

Sunday

-