Κέντρο Ξένων Γλωσσών:

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Λειτουργεί τμήμα ένταξης παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Λειτουργεί τμήμα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Δυνατότητα e-learning.

Opening Hours

Monday

13.30-19.30

Tuesday

13.30-19.30

Wednesday

13.30-19.30

Thursday

13.30-19.30

Friday

13.30-19.30

Saturday

-

Sunday

-